Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Kielcach

Adres:

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 151

Telefon:

41 34-90-500

Oznaczenie Sądu Rejonowego:

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS:

0000050165

Numer NIP:

657-10-31-020

REGON:

290622857

Wysokość Kapitału Zakładowego

8.851.820,00zł (opłacony co do kwoty 7.776.820,00 złotych)