Kariera

Zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Kielcach w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Drogą mailową CV należy wysyłać tylko na adres: rekrutacja.centrostal@centrostal-kielce.pl .

Prawnik

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa prawna Spółki,
 • przygotowanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, umów,
 • wdrażanie i utrzymywanie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • wsparcie prawne w codziennych obowiązkach zawodowych,
 • sporządzanie opinii dotyczących zagadnień prawnych związanych z działalnością Spółki,
 • aktywny udział i wsparcie w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizowaniu regulaminów i procedur wewnętrznych Spółki,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
 • znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy, administracyjnego,
 • znajomość przepisów wynikających z RODO,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i rzetelność.

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej atmosferze w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • regularne i pewne wynagrodzenie,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Drukuj

Pracownik magazynowy

Pabianice

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Pabianice

Zakres obowiązków:

 • Prace załadunkowo – wyładunkowe i transportowe wyrobów hutniczych
 • Obsługa magazynowa klientów
 • Inne czynności związane z pracą magazynową

Wymagania:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdyscyplinowanie i pozytywny stosunek do powierzonych obowiązków
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Stabilność zatrudnienia
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Regularne i pewne zatrudnienie oparte o system motywacyjny
Drukuj

Obowiązek informacyjny
 • Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020 o kapitale zakładowym 4.851.820,00 zł.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora biorących udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
  1. są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
  2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych lub
  3. są objęte zakresem powyższej zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy liczonych od końca roku, w którym je uzyskano.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres: iod@centrostal-kielce.pl
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.