Kariera

Zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Kielcach w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Drogą mailową CV należy wysyłać tylko na adres: rekrutacja.centrostal@centrostal-kielce.pl .

Samodzielny handlowiec

Pabianice

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Pabianice

Zakres obowiązków:

 • realizowanie planów sprzedażowych
 • bieżąca obsługa klientów
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów  -lokalnych i z całego kraju
 • utrzymywanie trwałych  relacji  z dotychczasowymi kontrahentami
 • tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta
 • analiza rynku i ofert konkurencji

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • bardzo dobra znajomość rynku  sprzedaży/branży /asortymentu
 • orientacja na rezultat
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • zdolność strategicznego i analitycznego myślenia
 • kreatywność  i samodzielność w działaniu
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • praca w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne i pewne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Drukuj

Mechanik utrzymania ruchu

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń
 • naprawy, konserwacje i przeglądy maszyn produkcyjnych oraz suwnic
 • usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych
 • analizy dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne z zakresu mechaniki maszyn
 • znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość układów mechaniki, hydrauliki i pneumatyki
 • mile widziane uprawnienia UDT do obsługi lub konserwacji wózków widłowych oraz suwnic
 • samodzielność i dokładność w działaniu

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego i osobistego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • regularne i pewne wynagrodzenie oraz wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym, profesjonalnym zespole
 • aktywny udział w realizacji projektów

Kontakt:

e-mail:

rekrutacja@centrostal-kielce.pl

,

tel.: 506 084 868

tel.: 506 084 868

Drukuj

Samodzielny handlowiec

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • realizowanie planów sprzedażowych
 • bieżąca obsługa klientów
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • utrzymywanie pozytywnych relacji  z dotychczasowymi kontrahentami
 • tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta
 • analiza rynku i ofert konkurencji
 • aktywny wkład w tworzeniu dobrego wizerunku firmy

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i znajomość rynku sprzedaży/branży
 • orientacja na rezultat, samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy w zespole
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • zdolność strategicznego i analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • praca w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • regularne i pewne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Drukuj

Elektromechanik

Kielce

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń
 • naprawy, konserwacje i przeglądy maszyn produkcyjnych
 • usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury
 • analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne z zakresu elektromechaniki, automatyki lub pokrewne.
 • znajomość układów mechaniki, automatyki i pneumatyki
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Gr. 1 (co najmniej do 1 kV)
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy konserwacji urządzeń transportu bliskiego (uprawnienia UDT konserwacja suwnic)
 • samodzielność i dokładność w działaniu

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego i osobistego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • regularne i pewne wynagrodzenie oraz wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym, profesjonalnym zespole
 • aktywny udział w realizacji projektów

Kontakt:

e-mail:

rekrutacja@centrostal-kielce.pl

,

tel.: 506 084 868

tel.: 506 084 868

Drukuj

Zbrojarz - produkcja zbrojeń budowlanych

Kielce - Zakład Produkcji Zbrojeń Budowlanych

Zwiń

Rozwiń

Miejsce pracy:

Kielce - Zakład Produkcji Zbrojeń Budowlanych

Zakres obowiązków:

1. Cięcie i gięcie elementów zbrojarskich
2. Obsługa maszyn sterowanych komputerowo
3. Praca w układzie zmianowym
4. Dbałość o prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu.

Wymagania:

1. Umiejętność obsługi maszyn zbrojarskich ręcznych i komputerowych(możliwość przeszkolenia)
2. Mile widziane uprawnienia na suwnice sterowane z poziomu roboczego
3. Sumienność i zaangażowanie

Oferujemy:

1. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
2. Możliwość zdobycia uprawnień(suwnice ,wózki widłowe)
3. Stabilność zatrudnienia
4. Regularne i pewne wynagrodzenie oparte o system motywacyjny

Kontakt:

e-mail:

rekrutacja.centrostal@centrostal-kielce.pl

,

tel.: 508 238 740 lub 41 34 90 651

tel.: 508 238 740 lub 41 34 90 651

Drukuj

Obowiązek informacyjny
 • Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020 o kapitale zakładowym 4.851.820,00 zł.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora biorących udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
  1. są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
  2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych lub
  3. są objęte zakresem powyższej zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy liczonych od końca roku, w którym je uzyskano.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres: iod@centrostal-kielce.pl
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.