Media

Konkurujmy na zdrowych zasadach
2013-11-25 14:06

Firmy zajmujące się produkcja zbrojeń budowlanych powinny kalkulować ceny dające możliwość godziwego zarobku – mówi Andrzej Bryk, prezes Centrostalu Kielce.

W 2014 r. ruszy kolejna fala inwestycji drogowych. Co to oznacza dla przedstawicieli branży dystrybucji i przetwórstwa stali?

Według naszych przewidywań poprawa koniunktury w branży przetwórstwa stali nastąpi dopiero pod koniec roku 2014. Spowodowane to będzie zagadnieniami formalno-prawnymi i proceduralnymi. Chodzi zwłaszcza o formułę przetargów w trybie zaprojektuj i wykonaj. Właściwe rozpoczęcie prac budowlanych w drogownictwie przesunie się na przełom 2014 i 2015 r. Dopiero wtedy należy się spodziewać wzmożonego zapotrzebowania na stal zbrojeniową oraz zbrojenia budowlane dla potrzeb budownictwa infrastrukturalnego.

W ostatnim czasie polskie zbrojarnie znacznie ograniczyły moce przetwórcze. Czy w kontekście rosnącego popytu na stal można się spodziewać ponownego wzrostu wspomnianych mocy?

Moce produkcyjne, jakimi dysponują krajowe zbrojarnie znacznie przewyższają zapotrzebowanie rynkowe. Powstały one na fali rosnącego popytu związanego z przygotowaniami do Euro 2012 oraz rozbudową sieci dróg krajowych i autostrad. 
Obecnie część mocy jest likwidowana, a pozostałe pracują w niepełnym wymiarze. Powstanie nowych zbrojarni jest mało prawdopodobne. Można się jedynie spodziewać zwiększenia stopnia wykorzystania mocy już istniejących zakładów, a w jednostkowych, ekonomicznie uzasadnionych przypadkach, może nastąpić ponowne uruchomienie nieczynnej zbrojarni ze względu na lokalizację w pobliżu realizowanej nowej, poważnej inwestycji.

Co przedstawiciele działających w Polsce zbrojarni powinny zrobić, aby po raz kolejny nie popaść w spiralę niszczącej rywalizacji cenowej?

Firmy zajmujące się produkcja zbrojeń, nauczone doświadczeniem lat ubiegłych, powinny kalkulować ceny dające możliwość godziwego zarobku. Rywalizacja powinna być oparta na zdrowej rynkowej konkurencji.

Jakie są plany inwestycyjne Centrostalu Kielce na 2014 rok?

Nie planujemy na nadchodzący rok żadnych nowych inwestycji, jedynie działania modernizacyjne o charakterze odtworzeniowym.

Wywiad dla www.puds.pl z dnia 25.11.2013