Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi
CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Kielcach

ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce
woj. świętokrzyskie, Polska
tel. 041 34-90-500, fax 041 34-90-525

Oznaczenie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000050165,
Numer NIP: 657-10-31-020,
REGON: 290622857
Wysokość Kapitału Zakładowego: 4.851.820,00 zł (w 100% wpłacone)